Βοηθήματα Λυκείου
Σχολικά βοηθήματα λυκείου - λυσάρια λυκείου
Ψηφιακά βοηθήματα - λυσάρια λυκείου τάξης α, β, γ---------------------------------------------------------------------

Για τα ΝΕΑ Βοηθήματα επισκεφθείτε το ΝΕΟ Site:


---------------------------------------------------------------------

--- Βοηθήματα Α΄ Λυκείου ---

Αρχαία

-------------------------------------------------------------


--- Βοηθήματα Β΄ Λυκείου ---


Σχολικό βοήθημα Ρητορικά Κείμενα - Αρχαία Β΄ λυκείου (Βολονάκη)
Αρχαία Κατεύθυνσης Γνωστό κείμενο Β΄ Λυκείου - Βοήθημα (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Έκφραση Έκθεση
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας
Σχολικό Βοήθημα στα Λατινικά Β΄ Λυκείου
Βοήθημα Λατινικών Β΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα Λατινικών Β΄ Λυκείου & Γ' Λυκείου

Άλγεβρα
Σχολικό Βοήθημα Άλγεβρας Β΄ Λυκείου (Θεωρία-Ασκήσεις)
Ψηφιακό βοήθημα - Άλγεβρα Β΄ Λυκείου (Μεθοδολογία - Ασκήσεις) (2001-Ορόσημο)
Άλγεβρα Β΄ Λυκείου - Λύσεις Ασκήσεων
Ψηφιακό Βοήθημα Τριγωνομετρίας Β΄ Λυκείου (2001-Ορόσημο)

Γεωμετρία
Ψηφιακό βοήθημα Γεωμετρίας Β΄ Λυκείου (2001-Ορόσημο)
Γεωμετρία Β΄ Λυκείου - Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου (netsuccess.gr)

Μαθηματικά Κατεύθυνσης
Σχολικό βοήθημα Μαθηματικών Κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου (Θεωρία - Ασκήσεις)
Μαθηματικά κατεύθυνσης Β΄ Λυκείου - Λύσεις ασκήσεων (netsuccess.gr)

Χημεία
Φυσική Γενικής Παιδείας

Βιολογία

-------------------------------------------------------------


--- Βοηθήματα Γ' Λυκείου ---


Αρχαία
Σχολικό βοήθημα Αρχαίων θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄ λυκείου (Πλάτωνας - Πολιτεία) (Βολονάκη)
Βοήθημα Αρχαίων (Πρωταγόρας Πλάτωνα) Γ' Λυκείου (Βολονάκη)
Βοήθημα Αρχαίων θεωρητικής κατεύθυνσης Γ' Λυκείου (Πλάτωνας - Αριστοτέλης) (2001-Ορόσημο)
Βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών θεωρητικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου γνωστό κείμενο (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα Αρχαίων Ελληνικών θεωρητικής κατεύθυνσης άγνωστο κείμενο Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Περικλέους Επιτάφιος Μετάφραση - Γ' Λυκείου (ΟΕΔΒ)
Περικλέους Επιτάφιος Αρχαίο Κείμενο - Μετάφραση (Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης)
Θουκυδίδη Περικλέους Επιτάφιος Ανάλυση Γ΄ Λυκείου (Εκηβόλος)
Περικλέους Επιτάφιος Θουκυδίδη Σχόλια - Γ΄ Λυκείου (Αλέξανδρος Αλεξανδρίδης)

Έκφραση Έκθεση
Σχολικό βοήθημα Έκθεσης Γ΄ Λυκείου - Αναλύσεις θεμάτων, Θεωρία - Ασκήσεις (Εκπαιδευτήρια Καίσαρη)
Έκθεση: Διδακτικό Υλικό για τους Θεματικούς Κύκλους της Γ΄ Λυκείου (Εκπαιδευτήρια Δούκα)
Θεωρία Έκθεσης γενικής παιδείας Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Σχολικό βοήθημα Γλωσσικές Ασκήσεις - για όλο το Λύκειο (Βολονάκη)
Έκφραση - Έκθεση Προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου (Μαρία Κάππου)
Έκφραση - Έκθεση Θεματικοί Τομείς Α΄, Β΄, Γ΄ Λυκείου (Μαρία Κάππου)

Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Λατινικά
Βοήθημα Λατινικών Β΄ Λυκείου & Γ΄ Λυκείου (Θ. Παπαπάνου - Τ. Ευσταθίου)
Βοήθημα Λατινικών Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)

Μαθηματικά
Σχολικό Βοήθημα στα Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Στράτης Αντωνέας)
Βοήθημα Μαθηματικών κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Θεωρία ασκήσεις)
Βοήθημα Θεωρίας Μαθηματικών κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα Μιγαδικών με ασκήσεις - Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα Όρια - Συνέχεια με ασκήσεις - Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα Συναρτήσεων με Ασκήσεις Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα Παράγωγοι με ασκήσεις - Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα στα Ολοκληρώματα με ασκήσεις - Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Μαθηματικά κατεύθυνσης Γ Λυκείου Λύσεις ασκήσεων σχολικού βιβλίου (netsuccess.gr)

Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων
Βοήθημα Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ) Γ΄ Λυκείου
Σχολικό Βοήθημα ΑΟΔΕ Γ΄ Λυκείου (Μιχαηλίδης Εμμανουήλ)
Βοήθημα Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΑΟΔΕ) Γ΄ Λυκείου
Σχολικό βοήθημα Βιολογίας Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)

Βιολογία Κατεύθυνσης
Σχολικό Βοήθημα Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Θεωρία-Ασκήσεις)
Σχολικό βοήθημα Βιολογίας Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης (2001-Ορόσημο)
Ψηφιακό Βοήθημα Βιολογίας Κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)

Φυσική
Βοήθημα Φυσικής Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου
Βοήθημα Φυσικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
Βασικές έννοιες, Τυπολόγιο, Ασκήσεις Φυσικής κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)

Χημεία
Σχολικό βοήθημα Χημείας κατεύθυνσης Γ΄ Λυκείου
Τυπολόγιο Χημείας Λυκείου (Άνοδος)

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Βοήθημα Αρχών Οικονομικής Θεωρίας (ΑΟΘ) Γ΄ Λυκείου (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)

Πληροφορική

Βοήθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ΄ Λυκείου (Μειντάνης Απόστολος)
Βοήθημα Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΕΠΠ) Γ΄ Λυκείου (Κώστας-Περικλής Ζώτος)
Βοήθημα στον Προγραμματισμό (ΑΕΠΠ) Γ΄ Λυκείου Μέρος 1ο (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)
Βοήθημα στον Προγραμματισμό (ΑΕΠΠ) Γ΄ Λυκείου Μέρος 2ο (Ηλιάσκος Φροντιστήρια)Ο σκοπός των παραπάνω σχολικών βοηθημάτων του λυκείου και του επιπρόσθετου εκπαιδευτικού υποστηρικτικού υλικού είναι η προσφορά δωρεάν βοήθειας, αφενός στους μαθητές και αφετέρου στους εκπαιδευτικούς. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι πολλά από τα σχολικά βοηθήματα αφορούν παλιότερες σχολικές εκδόσεις βιβλίων για τους μαθητές, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητη η ορθολογική κρίση των μαθητών κυρίως σε απαντήσεις ασκήσεων. Η μη ορθολογική χρήση των συγκεκριμένων σχολικών βοηθημάτων και η απλή αντιγραφή τους πιθανόν να επιφέρει αντίθετα από τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Όλα τα νέα σχολικά βοηθήματα Βολονάκη διατίθενται στα βιβλιοπωλεία της χώρας μας.


Ψηφιακό σχολείο - Ψηφιακά βοηθήματα online free download
Σχολικά βοηθήματα λυκείου - λυσάρια

Αγαπητοί φίλοι καλώς ήρθατε στο ψηφιακό σχολείο taexeiola

Στο blog αυτό θα προσπαθούμε συνεχώς να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βιβλία, σημειώσεις κτλ. για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους εσάς που έχετε ανάγκη από βοηθητικά βιβλία και online video καθώς και τα σχολικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Βοηθήματα και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή σωστά αρχειοθετημένα ώστε να μπορείτε με ένα κλικ να βρείτε αυτό που ζητάτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δωρεάν ηλεκτρονικό - ψηφιακό σχολείο για όσους το χρειάζονται. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρουν ελεύθερα τα βοηθήματα και τα βιβλία τους βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Όσοι εκπαιδευτικοί, φροντιστήρια ή εκδόσεις επιθυμούν να συμβάλουν στην προσφορά Ψηφιακών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν το έργο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Να διευκρινίσουμε πως όλα τα βιβλία και βοηθήματα έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η βοήθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού και όχι η τυφλή αποδοχή των όσων αναφέρονται σε αυτά!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο taexeiola@gmail.com. Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο facebook, στο twitter και στο Google+