Σχολικά βιβλία ΓυμνασίουΣχολικά βιβλία Γυμνασίου
Σχολικά Βιβλία Α΄, Β΄, Γ΄ τάξης του Γυμνασίου 2013-2014Αρχαία Ελληνική Γλώσσα

Αρχαία Ελληνικά ΜΤΦΡ


Γεωλογία - Γεωγραφία

Θρησκευτικά

Τεχνολογία


Οικιακή Οικονομία

Αγγλικά (αρχάριοι)
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Τετράδιο εργασιών
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Γλωσσάριο
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Ηχητικά Αποσπάσματα (97.31MB)
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Αγγλικά (προχωρημένοι)
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Τετράδιο εργασιών
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Γλωσσάριο
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Ηχητικά Αποσπάσματα (108.18MB)
Αγγλικά Α΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Γερμανικά
Αισθητική Αγωγή

Φυσική Αγωγή


------------------------------------------------------------------------------------------------------------Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Γυμνασίου - Λυκείου)
Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά ΜΤΦΡ
Ομήρου Ιλιάδα Β΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Ομήρου Ιλιάδα Β΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) Β΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) Β΄ Γυμνασίου - Τετράδιο εργασιών
Αρχαία Ελλάδα: Ο τόπος και οι άνθρωποι (Ανθολόγιο) Β΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου - Τετράδιο εργασιών
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Κείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας

Ιστορία

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Γεωλογία - Γεωγραφία

Θρησκευτικά

Τεχνολογία

Πληροφορική

Οικιακή Οικονομία

Αγγλικά (αρχάριοι)
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Τετράδιο εργασιών
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Γλωσσάριο
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Ηχητικά Αποσπάσματα (73.27MB)
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Αρχάριοι) - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Αγγλικά (προχωρημένοι)
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Τετράδιο εργασιών
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Γλωσσάριο
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Ηχητικά Αποσπάσματα (233.45MB)
Αγγλικά Β΄ Γυμνασίου (Προχωρημένοι) - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Γερμανικά
Αισθητική Αγωγή

Φυσική Αγωγή


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας (Γυμνασίου - Λυκείου)
Συντακτικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου
Λεξικό Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Αρχαία Ελληνικά ΜΤΦΡ
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Ευριπίδη Ελένη Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Αριστοφάνη Όρνιθες Γ΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αριστοφάνη Όρνιθες Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Αρριανού "Αλεξάνδρου Ανάβαση" Γ΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Αρριανού "Αλεξάνδρου Ανάβαση" Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου

Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων
Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Ανθολόγιο Φιλοσοφικών Κειμένων Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση)
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - Σχολικό βιβλίο μαθητή
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - Τετράδιο εργασιών
Νεοελληνική Γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού
Κείμενα Νεοελληνικής Γλώσσας

Ιστορία
Μαθηματικά
Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου - Βιβλίο εκπαιδευτικού

Φυσική

Χημεία
Θρησκευτικά

Πληροφορική
Γερμανικά
Αισθητική Αγωγή

Φυσική Αγωγή

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (ΣΕΠ)Ψηφιακά σχολικά βιβλία για το γυμνάσιο on line
Σχολικά βιβλία γυμνασίου

Αγαπητοί φίλοι καλώς ήρθατε στο ψηφιακό σχολείο taexeiola

Στο blog αυτό θα προσπαθούμε συνεχώς να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βιβλία, σημειώσεις κτλ. για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους εσάς που έχετε ανάγκη από βοηθητικά βιβλία και online video καθώς και τα σχολικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Βοηθήματα και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή σωστά αρχειοθετημένα ώστε να μπορείτε με ένα κλικ να βρείτε αυτό που ζητάτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δωρεάν ηλεκτρονικό - ψηφιακό σχολείο για όσους το χρειάζονται. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρουν ελεύθερα τα βοηθήματα και τα βιβλία τους βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Όσοι εκπαιδευτικοί, φροντιστήρια ή εκδόσεις επιθυμούν να συμβάλουν στην προσφορά Ψηφιακών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν το έργο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Να διευκρινίσουμε πως όλα τα βιβλία και βοηθήματα έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η βοήθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού και όχι η τυφλή αποδοχή των όσων αναφέρονται σε αυτά!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο taexeiola@gmail.com. Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο facebook, στο twitter και στο Google+