Ιστορία Β΄ Γυμνασίου - Βιβλίο μαθητήΙστορία Β΄ Γυμνασίου βιβλίο μαθητή

Ιστορια Β Γυμνασιου σχολικο βιβλιο μαθητη
Ιστορία Β Γυμνασίου βιβλίο μαθητή


Ιστορία Β΄ Γυμνασίου σχολικό βιβλίο μαθητή Σχολικό βιβλίο Ιστορίας Β Γυμνασίου

Δείτε ακόμα: 
Ιστορία Β΄ Γυμνασίου βιβλίο
Το βιβλίο της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας της Β Γυμνασίου περιλαμβάνει τα ακόλουθα κεφάλαια και υποκεφάλαια: Κεφάλαιο Πρώτο: Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου (330-717) I. Η μετεξέλιξη του ρωμαϊκού κράτους ΙΙ.Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους Κεφάλαιο Δεύτερο: Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους Ι. Ο βαλκανικός κόσμος κατά τον μεσαίωνα ΙΙ. Ο κόσμος του Ισλάμ κατά την περίοδο του μεσαίωνα Κεφάλαιο Τρίτο: Περίοδος της μεγάλης ακμής του Βυζαντίου I. Παγίωση της βυζαντινής κυριαρχίας στα Βαλκάνια και τη Μ. Ασία ΙΙ. Εξωτερικά προβλήματα και αναδιοργάνωση του κράτους Κεφάλαιο Τέταρτο: Περίοδος της κρίσης του Βυζαντίου (1025 - 1453) Ι. Η εξασθένηση του Βυζαντίου και το σχίσμα με τη Δύση ΙΙ. Οι σταυροφορίες και οι συνέπειές τους για το Βυζάντιο ΙΙΙ. Ανασύσταση Βυζαντίου και υποταγή στους Οθωμανούς Κεφάλαιο Πέμπτο: Ο πολιτισμός του Βυζαντίου Ι. Ο πολιτισμός του Βυζαντίου Κεφάλαιο Έκτο: Η μεσαιωνική Ευρώπη I. Η εξέλιξη της μεσαιωνικής Ευρώπης μετά τη μετανάστευση των λαών (5ος -10ος αι.) ΙΙ. Η διαμόρφωση της Δυτικής Ευρώπης κατά τα τέλη του μεσαίωνα Κεφάλαιο Έβδομο: Η Ευρώπη στους νεότερους χρόνους (15ος-18ος αι.) I. Οι ανακατατάξεις στη μεσαιωνική ευρωπαϊκή κοινωνία II. Ο ελληνισμός υπό Βενετική και Οθωμανική κυριαρχία. Oι μαθητές επιδιώκεται:­ Να κατανοήσουν τις συνθήκες του σταδιακού εκχριστιανισμού και εξελληνισμού του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους. Να εκτιμήσουν το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία. Να συνειδητοποιήσουν τις αξίες της ελευθερίας, της ισότητας, της δικαιοσύνης και της ανεξιθρησκίας. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα των σχέσεων του Βυζαντίου με όλους τους γειτονικούς του λαούς. Να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων, πεποιθήσεων. Να αξιολογήσουν τους εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση. Να αναπτύξουν κριτική στάση και ερευνητικό πνεύμα για τους παράγοντες που διαμορφώνουν τα ιστορικά γεγονότα. Να κατανοήσουν το χαρακτήρα του πολιτισμού της ισλαμικής Ανατολής και της ευρωπαϊκής Δύσης. Να σέβονται την ετερότητα και να εκτιμούν τη συμβολή όλων των λαών στον πολιτισμό. Να κατανοήσουν τις συνθήκες που οδήγησαν στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική και πολιτισμική ανάπτυξη της Ευρώπης στους νεότερους χρόνους. Να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τις ανθρωπιστικές αξίες.(Ιστορία Β Γυμνασίου σχολικό βιβλίο)

Αν σας άρεσε...

Αφήστε το σχόλιό σας από το Facebook!

Αγαπητοί φίλοι καλώς ήρθατε στο ψηφιακό σχολείο taexeiola

Στο blog αυτό θα προσπαθούμε συνεχώς να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βιβλία, σημειώσεις κτλ. για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους εσάς που έχετε ανάγκη από βοηθητικά βιβλία και online video καθώς και τα σχολικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Βοηθήματα και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή σωστά αρχειοθετημένα ώστε να μπορείτε με ένα κλικ να βρείτε αυτό που ζητάτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δωρεάν ηλεκτρονικό - ψηφιακό σχολείο για όσους το χρειάζονται. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρουν ελεύθερα τα βοηθήματα και τα βιβλία τους βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Όσοι εκπαιδευτικοί, φροντιστήρια ή εκδόσεις επιθυμούν να συμβάλουν στην προσφορά Ψηφιακών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν το έργο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Να διευκρινίσουμε πως όλα τα βιβλία και βοηθήματα έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η βοήθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού και όχι η τυφλή αποδοχή των όσων αναφέρονται σε αυτά!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο taexeiola@gmail.com. Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο facebook, στο twitter και στο Google+