Έκθεση Β΄ Γυμνασίου Λύσεις - Απαντήσεις Βιβλίου & Τετραδίου Εργασιών
Έκθεση Β΄ Γυμνασίου Λύσεις Βιβλίου & Τετραδίου Εργασιών

εκθεση Β Γυμνασιου Απαντήσεις λυσεις ερωτησεων Βιβλιου
Έκθεση Β΄ Γυμνασίου Λυσάρι Βιβλίου
Νεοελληνική Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου Λυσάρι - εκδ. Βολονάκη Τις Λύσεις του Τετραδίου Εργασιών θα βρείτε στη σελίδα 317

Λυσάρι έκθεσης (νεοελληνικής γλώσσας) Β Γυμνασίου


Δείτε ακόμα:Νεοελληνική Γλώσσα (Έκθεση) Β΄ Γυμνασίου Απαντήσεις ερωτήσεων Βιβλίου & Τετραδίου Εργασιών
Το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα είναι ένα σύγχρονο και πλήρες βοήθημα, το οποίο απευθύνεται στους μαθητές της Β΄ Γυμνασίου και στους καθηγητές που διδάσκουν το μάθημα αυτό. Η συγγραφή του βασίστηκε στη σύγχρονη βιβλιογραφία και προσέγγιση της διδασκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας. Τόσο η θεωρία όσο και οι απαντήσεις των ασκήσεων ακολουθούν τους νεότερους κανόνες για τη γραμματική,το συντακτικό και την παραγωγή των λέξεων της ελληνικής γλώσσας.Η δομή του βιβλίου σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι εύχρηστο στον αναγνώστη. Κάθε ενότητα χωρίζεται σε πέντε υποενότητες:
Ι. Θεωρία
Περιλαμβάνει αναλυτική παρουσίαση των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων του σχολικού εγχειριδίου, παραδείγματα, πίνακες και σχεδιαγράμματα που διευκολύνουν τη μελέτη και την κατανόηση της θεωρίας, καθώς και τις επαναλήψεις του μαθητή.
ΙΙ. Εισαγωγικά Κείμενα
Στη δεύτερη υποενότητα περιλαμβάνονται οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κατανόησης των εισαγωγικών κειμένων του σχολικού βιβλίου.
ΙΙΙ. Ακούω και μιλώ
Δίνονται οι απαντήσεις των ασκήσεων της ενότητας Ακούω και μιλώ του σχολικού βιβλίου, οι οποίες προορίζονται για προφορική εξέταση των μαθητών στην τάξη.
ΙV. Διαβάζω και γράφω
Οι υποενότητες αυτές του σχολικού βιβλίου περιέχουν γραπτές ασκήσεις και δραστηριότητες, οι οποίες στο παρόν βιβλίο απαντώνται με πληρότητα και σύμφωνα με τη θεωρία. Σε πολλές περιπτώσεις δίνονται πίνακες και σχεδιαγράμματα που διευκολύνουν την κατανόηση, καθώς και πρόσθετες διευκρινήσεις, παρατηρήσεις και επεξηγήσεις.
V. Συμπληρωματικές ασκήσεις
Στο τέλος κάθε ενότητας δίνονται επιπλέον ασκήσεις, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εμπέδωση της ύλης αλλά και για την αξιολόγηση του μαθητή. Καθεμία περιλαμβάνει ένα ή δύο κείμενα με περιεχόμενο από τη θεματολογία της ενότητας και ασκήσεις που ανταποκρίνονται στη διδακτέα θεωρία.
Στο τέλος των ενοτήτων του βιβλίου του μαθητή υπάρχουν τέσσερα κριτήρια αξιολόγησης (ένα ανά δύο ενότητες), με κείμενα και ασκήσεις που καλύπτουν την ύλη της θεωρίας και περιέχουν άσκηση παραγωγής λόγου. Σε κάθε άσκηση δίνονται οι μονάδες βαθμολόγησης.
Ακολουθούν οι απαντήσεις στις Συμπληρωματικές Ασκήσεις και στα Κριτήρια Αξιολόγησης.
Το Τετράδιο Εργασιών παρατίθεται στο τέλος του βιβλίου,ώστε να μπορεί ο αναγνώστης να ανατρέξει εύκολα στο σημείο που τον ενδιαφέρει. Περιλαμβάνει τις απαντήσεις των ασκήσεων του αντίστοιχου σχολικού βιβλίου για κάθε ενότητα, με πίνακες και πρόσθετες επεξηγήσεις. (Βοήθημα Έκφρασης Έκθεσης Β Γυμνασίου)

Αν σας άρεσε...

Αφήστε το σχόλιό σας από το Facebook!

Αγαπητοί φίλοι καλώς ήρθατε στο ψηφιακό σχολείο taexeiola

Στο blog αυτό θα προσπαθούμε συνεχώς να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βιβλία, σημειώσεις κτλ. για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους εσάς που έχετε ανάγκη από βοηθητικά βιβλία και online video καθώς και τα σχολικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Βοηθήματα και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή σωστά αρχειοθετημένα ώστε να μπορείτε με ένα κλικ να βρείτε αυτό που ζητάτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δωρεάν ηλεκτρονικό - ψηφιακό σχολείο για όσους το χρειάζονται. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρουν ελεύθερα τα βοηθήματα και τα βιβλία τους βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Όσοι εκπαιδευτικοί, φροντιστήρια ή εκδόσεις επιθυμούν να συμβάλουν στην προσφορά Ψηφιακών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν το έργο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Να διευκρινίσουμε πως όλα τα βιβλία και βοηθήματα έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η βοήθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού και όχι η τυφλή αποδοχή των όσων αναφέρονται σε αυτά!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο taexeiola@gmail.com. Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο facebook, στο twitter και στο Google+