Σχολικό βοήθημα Έκθεσης Β΄ ΓυμνασίουΣχολικό βοήθημα Έκθεσης Β΄ Γυμνασίου

Εκθεση β Γυμνασιου - βοήθημα Νεοελληνικής Γλώσσας
Βοήθημα Έκθεσης Β΄ Γυμνασίου

Εκθέσεις Β΄ Γυμνασίου (Νεοελληνική Γλώσσα) - εκδόσεις Βολονάκη

Σχολικό Βοήθημα Έκθεσης Β Γυμνασίου

Δείτε ακόμα:

Βοήθημα Νεοελληνικής Γλώσσας Β΄ Γυμνασίου
Η έκθεση είναι η έκφραση (εξωτερίκευση) των σκέψεων, των ιδεών και των συναισθημάτων μας και είναι προφορική ή γραπτή. Είναι η ολοκλήρωση ενός οποιουδήποτε θέματος με τρόπο που να δίνεται ένα πλήρες νόημα. Η έκθεση αποτελεί τον κυριότερο γραπτό λόγο του μαθητή και έχει κυρίαρχη θέση στο γλωσσικό μάθημα είτε αναφέρεται με το όνομά της ως «έκθεση» όπως στο γυμνάσιο και στο λύκειο είτε ως εντολή «Σκέφτομαι και γράφω» στο δημοτικό σχολείο. Tα θέματα των εκθέσεων είναι πάρα πολλά και τα επιλέγουμε:
- Από την οικογενειακή, τη σχολική και την κοινωνική ζωή.
- Από το φυσικό περιβάλλον και την προστασία του.
- Από την εθνική και θρησκευτική ζωή.
- Από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε.
- Από την πρόοδο της επιστήμης και της τεχνικής.
- Από καθετί που νιώθουμε μέσα μας και αισθανόμαστε την ανάγκη να το εκφράσουμε. προφορικά ή γραπτά. με ειλικρίνεια, φυσικότητα και ζωντάνια έτσι που να πείθει και να αρέσει στους άλλους.

Λένε πως η έκθεση είναι ζήτημα ταλέντου, έμφυτης ικανότητας που την έχουν οι λίγοι. Αυτό όμως δε σημαίνει καθόλου πως οι πολλοί δεν μπορούν ν’ αποχτήσουν την ικανότητα να γράφουν και να διατυπώνουν τις σκέψεις τους με σαφήνεια, ακρίβεια και παραστατικότητα, χωρίς αυτό να σημαίνει αναγκαστικά λογοτεχνία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχία του σκοπού αυτού είναι κατά πρώτο λόγο να έχουμε μια διαρκή επαφή με τον κόσμο που ζούμε.

Να γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας, να μην είμαστε παθητικοί θεατές, αλλά να συμμετέχουμε ενεργητικά στη ζωή (οικογενειακή, σχολική, κοινωνική), στους αγώνες και τις φροντίδες των συνανθρώπων μας.

Να έχουμε «πάντα ανοιχτά, πάντα άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μας», όπως παραγγέλλει ο εθνικός μας ποιητής.

Δεύτερη προϋπόθεση είναι η μελέτη λογοτεχνικών βιβλίων περιοδικών, εφημερίδων.

Μιλάμε για μελέτη και όχι απλή ανάγνωση, που γίνεται για ευχαρίστηση για να περάσουμε την ώρα. Είναι μια ανάγκη βέβαια κι αυτή και έχει κάποτε τη θέση της. Μελέτη όμως και μάλιστα συστηματική είναι κάτι άλλο. Μελετώ σημαίνει επιμένω, προσέχω. σημειώνω. Σημαίνει προβληματίζομαι, κρίνω το υλικό που πρόκειται να κάμω κτήμα μου ώστε να μη δέχομαι το καθετί άκριτα και ανεξέλεγκτα.

Οι εκθέσεις, ανάλογα με το περιεχόμενο τους μπορεί να είναι

1. Περιγραφικές.

Σ’ αυτές περιγράφουμε:
*
Τοπία ή τόπους που κατοικούμε ή επισκεφτήκαμε.
*
Υλικά δημιουργήματα του ανθρώπου (κατοικίες, εργοστάσια, έργα).
*
Φυσικά φαινόμενα. -Μεταβολές στη φύση. -Εποχές
*
Φυτά. -Ζώα. -Σχέσεις και επιδράσεις στη ζωή μας.-
*
Πράξεις και εκδηλώσεις των ανθρώπων. -
*
Πολιτιστικές δραστηριότητες.
*
Γεγονότα της καθημερινής ζωής..
*
Περιγραφή προσώπων, χαρακτήρων.

Πώς θα εργαστούμε: Η σωστή περιγραφή ξεκινά από μια προσεκτική παρατήρηση και εξέταση του αντικειμένου ή του γεγονότος που περιγράφουμε. Δίνουμε τη γενική του εικόνα, τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, που το ξεχωρίζουν από τ ' άλλα, αποφεύγοντας καθετί το άσχετο και περιττό.
Στην πορεία ακολουθούμε τη φυσική σειρά των εντυπώσεων, που δεχόμαστε ή τη σειρά με την οποία εξελίσσεται ένα γεγονός, φροντίζοντας να υπάρχει ενότητα στην περιγραφή και όχι διάσπαση.
Συνδέουμε την περιγραφή με κρίσεις, εντυπώσεις, συναισθήματα, δικά μας ή άλλων , για το περιγραφόμενο.
Τέλος φροντίζουμε να είναι η περιγραφή μας κατατοπιστική ζωντανή και παραστατική χωρίς εξεζητημένες εκφράσεις και λογοτεχνικό φόρτο.

2. Διηγηματικές ή αφηγηματικές:
Σ’ αυτές διηγούμαστε γεγονότα, περιστατικά της ζωής μας (οικογενειακής, σχολικής, ατομικής ή κοινωνικής), εντυπώσεις, αναμνήσεις, μύθους, παραδόσεις, ιστορίες σε ορισμένο χρόνο, κοντινό ή μακρινό, από κάποια αιτία και κάτω από ορισμένες συνθήκες και πήραν σ' αυτά μέρος ένα ή περισσότερα πρόσωπα.

Στη διήγηση παρεμβάλλουμε συχνά δικές μας κρίσεις, εντυπώσεις και συναισθήματα, αρκεί αυτά να μην είναι αυθαίρετα, αλλά να βγαίνουν και να δικαιολογούνται από τα ίδια τα ιστορούμενα.

Η εξιστόρηση των γεγονότων μπορεί να γίνει:
-με αφήγηση, όταν η διήγησή μας ακολουθεί ένα συνεχή λόγο,
- με διάλογο, όταν έχουμε συνομιλία (διάλογο) των προσώπων,
- με τους δυο τρόπους, όταν χρησιμοποιούμε αφήγηση και διάλογο, όπως γίνεται συνηθέστατα.

Η αφήγησή μας ακολουθεί μια φυσική πορεία από την αρχή ως το τέλος χωρίς ν ' αφήνει κενά ή χάσματα. Πρέπει να είναι φυσική και αβίαστη, ώστε να δίνει την εντύπωση στον αναγνώστη ότι ζει ο ίδιος τα δρώμενα.

3. Απλές πραγματείες.
Απλή πραγματεία μπορούμε να πούμε πως είναι μια μικρή έρευνα, που κάνουμε σ' ένα θέμα που έχει γενικότερο ενδιαφέρον. Μελετούμε και παρουσιάζουμε το συγκεκριμένο θέμα απ' όλες τις πλευρές και διατυπώνουμε ορισμένα συμπεράσματα. Μπορούμε να βοηθηθούμε στην εργασία μας από σχετικές πηγές (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, μαρτυρίες κ.τ.λ.).
Η διατύπωση του θέματος θα είναι ακριβής, αποδεικτική, χωρίς φραστικές εξάρσεις και θα πλησιάζει περισσότερο τον επιστημονικό λόγο.
Πραγματείες -έρευνες με την απλή μορφή τους θα γράψουμε και φέτος όπως: «Τα αγαθά της συγκοινωνίας», «Η μεγάλη επικοινωνία», «Το νερό στη ζωή μας», «0 ηλεκτρονικός υπολογιστής» και άλλα. Θα μάθουμε ακόμη ανάλογα σχεδιαγράμματα και βοηθητικά μέσα για ν ' αναπτύξουμε παρόμοια θέματα.

4. Χαρακτηρισμοί προσώπων.
Περιγράφουμε και αναλύουμε πρόσωπα, χαρα­κτήρες, τύπους ανθρώπων, επαγγέλματα. Τονίζουμε τα ιδιαίτερα γνωρίσματα του προσώπου που εξετάζουμε, δηλαδή τι νιώθει, πώς σκέφτεται, πώς αντι­μετωπίζει τους άλλους, ώστε να δίνουμε όσο μπορούμε ολοκληρωμένη την εικόνα του. Το πρόσωπο μπορεί να είναι γνωστό μας (ένας συμμαθητής μου, ένας φίλος μου, ο δάσκαλός μου) ή να αναφέρεται σε κάποιο επάγγελμα ή ιδιότητα (0 γιατρός, ο ταχυδρόμος, ο φιλάργυρος κ.ά.).

5. Εκθέσεις Ιδεών.
Σ ' αυτές αναπτύσσουμε μια σκέψη, γνώμη, ιδέα, ένα γνωμικό ή μια παροιμία. Εξηγούμε τη σημασία που έχει και προσπαθούμε ν ' αποδείξουμε κατά πόσο αληθεύει στη ζωή.
Μερικά τέτοια θέματα είναι «Παν μέτρον άριστον», «Φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι» κ.ά..

6. Επιστολές.
Η επιστολή είναι ένα ιδιαίτερο είδος γραφής και μας υποχρεώνει να είμαστε σύντομοι, ακριβείς και ευγενικοί. Μια επιστολή μπορεί ν ' απευθύνεται σε γνωστό μας πρόσωπο, αλλά και σε κάποιον που εκτιμούμε και θαυμάζουμε.

πηγή: http://paroutsas.jmc.gr


Έκθεση Β Γυμνασίου - σχολικό βοήθημα έκθεσης της β' γυμνασίου
sxoliko boithima ekthesi b gymnasioy

Αν σας άρεσε...

Αφήστε το σχόλιό σας από το Facebook!

Αγαπητοί φίλοι καλώς ήρθατε στο ψηφιακό σχολείο taexeiola

Στο blog αυτό θα προσπαθούμε συνεχώς να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βιβλία, σημειώσεις κτλ. για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους εσάς που έχετε ανάγκη από βοηθητικά βιβλία και online video καθώς και τα σχολικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Βοηθήματα και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή σωστά αρχειοθετημένα ώστε να μπορείτε με ένα κλικ να βρείτε αυτό που ζητάτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δωρεάν ηλεκτρονικό - ψηφιακό σχολείο για όσους το χρειάζονται. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρουν ελεύθερα τα βοηθήματα και τα βιβλία τους βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Όσοι εκπαιδευτικοί, φροντιστήρια ή εκδόσεις επιθυμούν να συμβάλουν στην προσφορά Ψηφιακών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν το έργο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Να διευκρινίσουμε πως όλα τα βιβλία και βοηθήματα έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η βοήθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού και όχι η τυφλή αποδοχή των όσων αναφέρονται σε αυτά!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο taexeiola@gmail.com. Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο facebook, στο twitter και στο Google+