Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μαθηματικά α λυκείου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Μαθηματικά α λυκείου. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (1, 2, 3Α)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (1, 2, 3Α)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 1
Οι έννοιες του χώρου & του χρόνου - ο ορισμός της ταχύτητας.


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 2
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση & διαγράμματα.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 3Α
Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση - διαγράμματα στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (3Β, 4Β, 4Α, 5)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (3Β, 4Β, 4Α, 5)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 3Β
Ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 4Α
Ασκήσεις σε διαγράμματα κίνησης.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 4Β
Ασκήσεις με διαγράμματα - συνέχεια.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 5
Μεθοδολογίες για ασκήσεις με κινήσεις.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (6, 7, 8, 9)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (6, 7, 8, 9)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 6
Ασκήσεις με διαγράμματα κίνησης.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 7
Μεθοδολογία για ασκήσεις με συναντήσεις κινητών.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 8
Ασκήσεις με συναντήσεις κινητών.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 9
Δύναμη - ελατήρια - Ν.Hooke - δυναμόμετρο.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (10, 11, 12, 13)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (10, 11, 12, 13)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 10
Αδράνεια - 1ος νόμος κίνησης.
Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 11
2ος νόμος κίνησης.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 12
Μεθοδολογία για 2ο νόμο & ασκήσεις σε 2ο νόμο.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 13
Συνέχεια, ασκήσεις σε 2ο νόμο.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (14, 15, 16, 17)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (14, 15, 16, 17)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 14
Ο 3ος νόμος κίνησης.
Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 15
Ανάλυση & σύνθεση δυνάμεων.
Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 16
Παραδείγματα ισορροπίας δυνάμεων.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 17
Παραδείγματα ισορροπίας δυνάμεων - συνέχεια.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα Άλγεβρας Α΄ Λυκείου (1, 2, 3, 4)

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (1, 2, 3, 4)

Βιντεομαθηματα αλγεβρας  Α  Λυκειου
Βιντεομαθήματα Άλγεβρας  Α΄  Λυκείου

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (5, 6, 7)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (5, 6, 7)


Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 5
Ανισώσεις, συναληθεύσεις & ασκήσεις.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 6
Ορισμός απόλυτης τιμής - παραστάσεις με απόλυτα.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 7
Ασκήσεις στις παραστάσεις & εξισώσεις απολύτων τιμών.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (8, 9, 11)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (8, 9, 11)


Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 8
Ιδιότητες ανισώσεων απολύτων τιμών.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 9
Ασκήσεις στις ανισώσεις με απόλυτα.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 11
Απόσταση δύο αριθμών.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Η συνέχεια: 

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (12, 13, 14)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (12, 13, 14)


Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 12
Ασκήσεις στις απόλυτες τιμές.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 13
Ρίζες πραγματικών αριθμών & εφαρμογές.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 14
Ρητοποίηση παρονομαστή - εφαρμογές & ασκήσεις.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Η συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (15, 16, 17)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (15, 16, 17)


Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 15
Ασκήσεις ριζών.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 16
Συναρτήσεις - εισαγωγή στα σύνολα.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 17
Διαγράμματα Venn & Ασκήσεις.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (18, 19, 20)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (18, 19, 20)


Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 18
Ορισμός συνάρτησης - βασικές έννοιες.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 19
Γραφικές παραστάσεις - απόσταση σημείων.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 20
Ασκήσεις σε απόσταση σημείων & συναρτήσεις.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (21, 22, 23)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (21, 22, 23)Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 21
Η ευθεία f(x)=αx+β.
Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 22
Ευθείες παράλληλες.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 23
Ευθείες κάθετες.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (24, 25, 26)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (24, 25, 26)Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 24
Η συνάρτηση f(x)=αx2.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 25
Η συνάρτηση f(x)=α/x.Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 26
Μετασχηματισμοί γραφικών παραστάσεων - μετατοπίσεις.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Στη συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (27, 28, 29)Βιντεομαθήματα - Άλγεβρα Α΄ Λυκείου (27, 28, 29)Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 27
Άσκηση στη γραφική παράσταση παραβολής.
Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 28
Άσκηση σε γραφική παράσταση υπερβολής.
Α΄ Λυκείου, Άλγεβρα - μάθημα 29
Ασκήσεις σε γραφικές παραστάσεις παραβολής & υπερβολής.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Αγαπητοί φίλοι καλώς ήρθατε στο ψηφιακό σχολείο taexeiola

Στο blog αυτό θα προσπαθούμε συνεχώς να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βιβλία, σημειώσεις κτλ. για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους εσάς που έχετε ανάγκη από βοηθητικά βιβλία και online video καθώς και τα σχολικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Βοηθήματα και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή σωστά αρχειοθετημένα ώστε να μπορείτε με ένα κλικ να βρείτε αυτό που ζητάτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δωρεάν ηλεκτρονικό - ψηφιακό σχολείο για όσους το χρειάζονται. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρουν ελεύθερα τα βοηθήματα και τα βιβλία τους βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Όσοι εκπαιδευτικοί, φροντιστήρια ή εκδόσεις επιθυμούν να συμβάλουν στην προσφορά Ψηφιακών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν το έργο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Να διευκρινίσουμε πως όλα τα βιβλία και βοηθήματα έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η βοήθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού και όχι η τυφλή αποδοχή των όσων αναφέρονται σε αυτά!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο taexeiola@gmail.com. Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο facebook, στο twitter και στο Google+