Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Α' Λυκείου Βοηθήματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων
Εμφάνιση αναρτήσεων με ετικέτα Α' Λυκείου Βοηθήματα. Εμφάνιση όλων των αναρτήσεων

Βιντεομαθήματα - Αρχαία Ξενοφώντας Α΄ Λυκείου (7, 8, 9, 10)Βιντεομαθήματα - Αρχαία Ξενοφώντας Α΄ Λυκείου (7, 8, 9, 10)
Ξενοφώντας - Ξενοφώντος ελληνικά

Βιντεομαθήματα Ξενοφώντα Α΄ Λυκείου

Ερωτήσεις & Ασκήσεις Ξενοφώντα Ελληνικά Α΄ Λυκείου
Ερωτήσεις & ασκήσεις Ξενοφώντα Ελληνικά - Αρχαίων Α΄ Λυκείου

Ερωτήσεις & ασκήσεις Ξενοφώντα - Αρχαίων Α΄ Λυκείου
Ερωτήσεις & Ασκήσεις Ξενοφώντα Α΄ Λυκείου

Βιντεομαθήματα - Χημεία Α΄ Λυκείου (1, 2, 3)Βιντεομαθήματα - Χημεία Α΄ Λυκείου (1, 2, 3)


Α΄ Λυκείου, Χημεία - μάθημα 1
Εισαγωγή - δομικά σωματίδια - άτομα - μόρια - ιόντα.Α΄ Λυκείου, Χημεία - μάθημα 2
Η δομή του ατόμου κατά Bohr. Ατομικός αριθμός - μαζικός αριθμός - ισότοπα.Α΄ Λυκείου, Χημεία - μάθημα 3
Ασκήσεις σε ατομικό - μαζικό αριθμό - ισότοπα.Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ψηφιακό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Χημεία Α΄ Λυκείου (4, 5, 6, 7)Βιντεομαθήματα - Χημεία Α΄ Λυκείου (4, 5, 6, 7)


Α΄ Λυκείου, Χημεία - μάθημα 4
Οι καταστάσεις της ύλης - Φυσικά - χημικά φαινόμενα.Α΄ Λυκείου, Χημεία - μάθημα 5
Διαλύματα - περιεκτικότητες.Α΄ Λυκείου, Χημεία - μάθημα 6
Διαλυτότητα - άσκηση στη διαλυτότητα.Α΄ Λυκείου, Χημεία - μάθημα 7
Ασκήσεις περιεκτικότητας.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ψηφιακό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Βιντεομαθήματα - Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (4, 5, 6)

Βιντεομαθήματα - Γεωμετρία Α΄ Λυκείου (4, 5, 6)


Α΄Λυκείου, Γεωμετρία - μάθημα 4
Κύρια στοιχεία τριγώνου - 1ο κριτήριο ισότητας τριγώνων.Α΄Λυκείου, Γεωμετρία - μάθημα 5
Πορίσματα 1ου κριτηρίου & άσκηση στο 1ο κριτήριο.Α΄Λυκείου, Γεωμετρία - μάθημα 6
2ο κριτήριο ισότητας τριγώνων - εφαρμογές.Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ψηφιακό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Τυπολόγιο Χημείας Α' Λυκείου
Τυπολόγιο Χημείας Α' Λυκείου


Τυπολόγιο Χημείας Α' Λυκείου
Τυπολόγιο Χημείας Α' Λυκείου

Σχολικό βοήθημα Χημείας Α΄ Λυκείου (Θεωρία - Ασκήσεις)
Σχολικό βοήθημα - Χημεία Α΄ Λυκείου

Σχολικο βοηθημα Χημειας Α Λυκειου
Σχολικό βοήθημα Χημείας Α Λυκείου

Σχολικό βοήθημα Χημείας Α΄ Λυκείου
Σχολικό βοήθημα Χημείας Α΄ Λυκείου

Σχολικό βοήθημα Χημείας Α Λυκείου
Βοήθημα Χημείας Α Λυκείου

Πειράματα Φυσικής Α' ΛυκείουΠειράματα Φυσικής Α' Λυκείου

Α΄ Λυκείου, Πειράματα Φυσικής - πείραμα στην αδράνεια
Πείραμα στο νόμο της αδράνειας από τους μαθητές Τζιγκουνάκη Βασίλη & Χατζηνικολαΐδη Ιορδάνη.
Α΄ Λυκείου, Πειράματα Φυσικής - πείραμα στην κεντρομόλο
Πείραμα στην κεντρομόλο από τους μαθητές Χατζηνικολαΐδη Ιορδάνη και Τζιγκουνάκη Βασίλη.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Τυπολόγιο Φυσικής Α΄ ΛυκείουΤυπολόγιο Φυσικής Α΄ Λυκείου
Τυπολογιο Φυσικης Α Λυκειου
Τυπολόγιο Φυσικής Α΄ Λυκείου

Σχολικό βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου (Θεωρία-Ασκήσεις)Σχολικό βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου (Θεωρία-Ασκήσεις)

βοηθημα Φυσικης Α Λυκειου Θεωρια Ασκησεις
Βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου

Βοήθημα Φυσικής Α' ΛυκείουΣχολικό βοήθημα Φυσικής Α΄ Λυκείου

βοηθημα Φυσικης Α Λυκειου
Σχολικό βοήθημα Φυσικής Α Λυκείου

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (1, 2, 3Α)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (1, 2, 3Α)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 1
Οι έννοιες του χώρου & του χρόνου - ο ορισμός της ταχύτητας.


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 2
Ευθύγραμμη ομαλή κίνηση & διαγράμματα.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 3Α
Ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση - διαγράμματα στην ομαλά μεταβαλλόμενη κίνηση.Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου

Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (3Β, 4Β, 4Α, 5)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (3Β, 4Β, 4Α, 5)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 3Β
Ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 4Α
Ασκήσεις σε διαγράμματα κίνησης.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 4Β
Ασκήσεις με διαγράμματα - συνέχεια.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 5
Μεθοδολογίες για ασκήσεις με κινήσεις.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (6, 7, 8, 9)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (6, 7, 8, 9)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 6
Ασκήσεις με διαγράμματα κίνησης.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 7
Μεθοδολογία για ασκήσεις με συναντήσεις κινητών.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 8
Ασκήσεις με συναντήσεις κινητών.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 9
Δύναμη - ελατήρια - Ν.Hooke - δυναμόμετρο.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (10, 11, 12, 13)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (10, 11, 12, 13)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 10
Αδράνεια - 1ος νόμος κίνησης.
Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 11
2ος νόμος κίνησης.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 12
Μεθοδολογία για 2ο νόμο & ασκήσεις σε 2ο νόμο.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 13
Συνέχεια, ασκήσεις σε 2ο νόμο.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (14, 15, 16, 17)Βιντεομαθήματα - Φυσική Α΄ Λυκείου (14, 15, 16, 17)


Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 14
Ο 3ος νόμος κίνησης.
Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 15
Ανάλυση & σύνθεση δυνάμεων.
Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 16
Παραδείγματα ισορροπίας δυνάμεων.Α΄ Λυκείου, Φυσική - μάθημα 17
Παραδείγματα ισορροπίας δυνάμεων - συνέχεια.


Ηλεκτρονικό φροντιστήριο - Ηλεκτρονικό σχολείο (e-sxoleio) Α' Λυκείου


Η Συνέχεια:

Αγαπητοί φίλοι καλώς ήρθατε στο ψηφιακό σχολείο taexeiola

Στο blog αυτό θα προσπαθούμε συνεχώς να συλλέγουμε όσο το δυνατόν περισσότερα σχολικά βοηθήματα, λυσάρια, βιβλία, σημειώσεις κτλ. για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Σκοπός μας είναι να βοηθήσουμε όλους εσάς που έχετε ανάγκη από βοηθητικά βιβλία και online video καθώς και τα σχολικά βιβλία δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου. Βοηθήματα και βιβλία σε ηλεκτρονική μορφή σωστά αρχειοθετημένα ώστε να μπορείτε με ένα κλικ να βρείτε αυτό που ζητάτε εύκολα, γρήγορα και δωρεάν. Μακροπρόθεσμος στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε ένα ολοκληρωμένο δωρεάν ηλεκτρονικό - ψηφιακό σχολείο για όσους το χρειάζονται. Τέλος θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους προσφέρουν ελεύθερα τα βοηθήματα και τα βιβλία τους βοηθώντας όσους το έχουν ανάγκη. Όσοι εκπαιδευτικοί, φροντιστήρια ή εκδόσεις επιθυμούν να συμβάλουν στην προσφορά Ψηφιακών βοηθημάτων και εκπαιδευτικού υλικού και ταυτόχρονα να αναδείξουν το έργο τους, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Να διευκρινίσουμε πως όλα τα βιβλία και βοηθήματα έχουν βοηθητικό χαρακτήρα. Στόχος τους είναι η βοήθεια του μαθητή και του εκπαιδευτικού και όχι η τυφλή αποδοχή των όσων αναφέρονται σε αυτά!
Επικοινωνήστε μαζί μας στο taexeiola@gmail.com. Επισκεφθείτε τις σελίδες μας στο facebook, στο twitter και στο Google+